Quay trở lại chi tiết bài viết Tạo dòng gene Benchwarmer (BNCH) mang đột biến Glutamic acid 164 thành Lysine (E164K) trên vector pcDNA3.1 Tải xuống tải PDF