Áp dụng lớp học đảo ngược trong giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành

  • Nguyễn Hoàng Thanh Trang
Từ khóa: tiếng Anh chuyên ngành, lớp học đảo ngược

Tóm tắt

Dạy tiếng Anh chuyên ngành thông qua Lớp học đảo ngược đã trở thành một phương pháp sư phạm đạt được nhiều thành công và nhận được sự ủng hộ từ nhiều giáo viên trên khắp thế giới. Sự phát triển của truyền thông kỹ thuật như Internet, World Wide Web, E-learning; cùng với sự phổ biến của những thiết bị di động như điện thoại di động và máy tính bảng, kết hợp với những ứng dụng và phần mềm giúp cho việc tổ chức lớp học đảo ngược trở nên đơn giản và khả thi. Bài báo này nhằm xem xét hiệu quả của việc áp dụng Lớp học đảo ngược trong chương trình giảng dạy Tiếng Anh chuyên ngành bằng cách phân tích kết quả của những tài liệu đánh giá về phương pháp Lớp học đảo ngược và tìm ra những ưu điểm của phương pháp này. Sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, bài báo đề xuất các phương pháp áp dụng Lớp học đảo ngược một cách cụ thể trong lớp học tiếng Anh chuyên ngành, phân tích những trở ngại có thể gặp phải và đề xuất biện pháp khắc phục.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-11
Chuyên mục
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ