Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính của các bà mẹ tại Bệnh viện Nhi tỉnh Lâm Đồng, năm 2019

  • Đỗ Thị Phương
Từ khóa: Kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc, bệnh nhiễm khuẩn hô hấp, cấp tính.

Tóm tắt

Nghiên cứu mô tả, thiết kế cắt ngang có phân tích về mối liên quan giữa đặc điểm nhân khẩu học của các bà mẹ đến kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc trẻ dưới 5 tuổi mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính trên 385 bà mẹ tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng năm 2019. Kết quả cho thấy: Kiến thức, thái độ và thực hành của bà mẹ có mối liên quan đến đặc điểm nhân khẩu học của bà mẹ bao gồm dân tộc, nơi cư trú, nghề nghiệp, trình độ học vấn và số con. Kết quả nghiên cứu đã xác định các yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ và thực hành của các bà mẹ về chăm sóc trẻ mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính (NKHHCT), từ đó sẽ cung cấp thông tin cần thiết và phù hợp giúp cho bà mẹ nhận biết sớm các dấu hiệu của bệnh, kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế và lựa chọn phương pháp chăm sóc phù hợp, có kiến thức phòng bệnh đúng đắn cho trẻ nhằm giảm nhập viện không cần thiết và giảm chi phí điều trị.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-11
Chuyên mục
KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ