Đánh giá tác động của dịch tả heo châu phi lên lợi nhuận của người nuôi heo tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

  • Hoàng Hà Anh
Từ khóa: Dịch tả heo châu Phi, Người nuôi heo, huyện Thống Nhất, lợi nhuận

Tóm tắt

Nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng lợi nhuận của người nuôi heo tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, trong đó tập trung vào yếu tố dịch tả heo Châu Phi. Nghiên cứu khảo sát 88 hộ nuôi heo trên địa bàn xã Quang Trung và các xã Gia Kiệm, Bàu Hàm 2, Hưng Lộc và Lộ 25 theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Kết quả của mô hình hồi quy chỉ ra các biến quy mô đàn, chi phí thức ăn, chi phí con giống và số heo mắc bệnh ảnh hưởng tới lợi nhuận của người chăn nuôi. Trong đó, tác động biên của mỗi con heo bị nhiễm dịch tả heo Châu Phi lên lợi nhuận của nông hộ là -0.888%. Như vậy, số heo nhiễm bệnh càng nhiều thì lợi nhuận trong chăn nuôi của hộ sẽ càng thiệt hại lớn hơn. Ngoài ra, tình trạng dịch tả heo châu Phi ở vùng diễn biến ngày càng phức tạp nên cần phải chủ động phối hợp ở các địa phương, ban ngành chức năng để có những biện pháp, chính sách thích ứng kịp thời trong hiện tại và tương lai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-11
Chuyên mục
QUẢN LÝ KINH TẾ