Khái quát một số yếu tố chính tác động đến hành vi đổi mới sáng tạo trong công việc

  • Nguyễn Văn Chương
  • Cao Quốc Việt
  • Bạch Ngọc Hoàng Ánh

Abstract

Hành vi đổi mới sáng tạo của nhân viên trong công việc đóng một vai trò quan trọng trong quản lý nhân sự. Chính vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới đã tập trung đo lường hành vi này và kiểm định các yếu tố tác động. Bài báo này tổng hợp một số hướng tác động chính đến hành vi đổi mới sáng tạo trong công việc và một số thang đo lường phổ biến. Kết quả của bài báo giúp cho các nhà nghiên cứu tại Việt Nam có một khung lý thuyết để đánh giá và kiểm định mô hình hành vi đổi mới sáng tạo tại bối cảnh Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Published
2020-03-30
Section
Bài viết