Giới thiệu về Tạp chí

       Tạp chí Thông tin và Tư liệu là tạp chí chuyên ngành thông tin, thư viện và thống kê KH&CN Việt Nam. Tạp chí cung cấp cơ sở lý luận, kiến thức nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin, thư viện và thống kê KH&CN; giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, hướng dẫn và phổ biến nghiệp vụ cho mạng lưới các tổ chức thông tin, thư viện và thống kê KH&CN trên toàn quốc. Từ năm 2011, Tạp chí đã được xếp vào danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được tính điểm công trình khoa học quy đổi khi xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư và phó giáo sư. Tạp chí xuất bản 2 tháng 1 số (06 số/năm).

 Quá trình thành lập

       Tạp chí Thông tin và Tư liệu là tạp chí khoa học chuyên ngành, được thành lập từ năm 1972, có quá trình gần 50 năm hoạt động và phát triển. Hiện nay, đây là tạp chí khoa học duy nhất ở Việt Nam trong lĩnh vực thông tin, thư viện và thống kê KH&CN. Tạp chí Thông tin và Tư liệu trải qua các giai đoạn phát triển sau:

      - Giai đoạn 1972-1986: "Tập san Hoạt động Thông tin Khoa học và Công nghệ", do Viện Thông tin Khoa học và Kỹ thuật Trung ương (nay là Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia) xuất bản.

     - Giai đoạn 1986-1992: đổi tên thành "Tập san Thông tin học" (Giấy phép số 333/XB-BC ngày 13/12/1986 của Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), khẳng định sự phát triển của lĩnh vực khoa học về thông tin-tư liệu-thư viện (Thông tin học) ở Việt Nam.

     - Giai đoạn từ 1992 đến nay (28 năm): "Tập san Thông tin học" được đổi tên thành "Tạp chí Thông tin và Tư liệu"  (Giấy phép số 577/GPXB ngày 04/04/1996 của Bộ Văn hoá-Thông tin; Giấy phép số 23/GP-BVHTT ngày 12/01/2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin; Giấy phép số 1184/GP-BTTTT ngày 29/7/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông) sau khi Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia (nay là Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia) được thành lập trên cơ sở sáp nhập Viện Thông tin KH&KT Trung ương và Thư viện KH&KT Trung ương.

 

 HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

Chủ tịch Hội đồng
TS Trần Đắc Hiến

 Ủy viên
TS Nguyễn Huy Chương
TS Lê Xuân Định
TS Tạ Bá Hưng
TS Đỗ Văn Hùng
TS Lê Thanh Huyền
ThS Cao Minh Kiểm
PGS TS Tăng Văn Khiên
TS Hồ Ngọc Luật
TS Vũ Dương Thúy Ngà
PGS TS Trần Thị Quý
ThS Đào Mạnh Thắng
TS Nguyễn Văn Thiên
PGS TSKH Bùi Loan Thùy
TS Nguyễn Hồng Sinh
TS Nguyễn Hoàng Sơn
TS Lê Văn Viết

BAN BIÊN TẬP

Tổng Biên tập
ThS Đào Mạnh Thắng

Uỷ viên
ThS Lê Thị Hoa
ThS Nguyễn Thị Tú Quyên
ThS Hà Ngọc Minh               

Thư ký tòa soạn
ThS Lê Thị Hoa

TOÀ SOẠN

24, Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: (024).39349105
Website: http://www.vjol.info.vn/index.php/VJIAD
Email: tapchitttl@vista.gov.vn