Thực trạng nghiện internet và một số yếu tố liên quan của sinh viên trường Đại học Y – Dược, Đại học Huế năm 2018

  • Linh Đan Hồ Thị
  • Hồng Hải Nguyễn Thị
  • Mai Nguyễn Thị
  • Trà Mi Nguyễn Võ
  • Hoa Trần Thị
  • Thanh Hồng Trần Thị
Từ khóa: Nghiện Internet, sinh viên Y khoa, Cố vấn học tập

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Nghiện Internet là một vấn đề ngày càng gia tăng ở sinh viên đại học trên toàn thế giới gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, kết quả học tập và công việc. Nghiên cứu này nhằm xác định tỷ lệ nghiện Internet và phân tích một số yếu tố liên quan đến nghiện Internet ở sinh viên

Phương pháp: Mô tả cắt ngang trên 1098 sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế năm 2018. Sử dụng thang đo đánh giá nghiện Internet (s-IAT) gồm 12 câu hỏi đánh giá hai yếu tố: Mất kiểm soát/quản lý thời gian và suy giảm hiệu suất/vấn đề xã hội. Các câu hỏi sử dụng thang đo Likert từ 1 (không bao giờ) đến 5 (luôn luôn) và điểm số dao động từ 12 đến 60 điểm, bộ câu hỏi được chuẩn hóa có độ tin cậy và tính thích hợp tại Việt Nam.

Kết quả: 36,9% sinh viên nghiện Internet, một số yếu tố liên quan tới sinh viên nghiện Internet là nhận được sự quan tâm của cố vấn học tập (OR= 0,73; 95%CI: 0,57-0,94), thời gian tự học 3 giờ/ ngày (OR= 0,46; 95%CI:0,32-0,66); có thói quen đọc sách trong thời gian rảnh (OR= 0,60; 95%CI: 0,32-0,65), thói quen chỉ học lại bài khi đến gần kì thi (OR= 1,46; 95%CI= 1,04-2,06) với p<0,05.

Kết luận: Tỷ lệ nghiên Internet trong sinh viên là phổ biến, do đó sinh viên cần nhận được sự quan tâm của cố vấn học tập, khuyến khích sinh viên dành nhiều thời gian cho việc tự học, tạo thói quen tốt như đọc sách trong thời gian rảnh và thường xuyên học bài để giảm nguy cơ nghiện Internet.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-14
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU