Quay trở lại chi tiết bài viết Văn hóa an toàn người bệnh và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch năm 2018 Tải xuống tải PDF