Tình trạng thiếu máu và một số yếu tố liên quan ở trẻ 7-9 tuổi suy dinh dưỡng và nguy cơ suy dinh dưỡng thấp còi tại huyện Phú Bình, Thái Nguyên năm 2017

  • Phương Linh Hoàng Nguyễn
  • Phương Linh Hoàng Nguyễn
  • Khánh Vân Trần
  • Thuý Nga Trần
  • Song Tú Nguyễn
  • Vĩnh An Phạm
Từ khóa: trẻ 7-9 tuổi, thiếu máu, yếu tố liên quan, suy dinh dưỡng, SDD thấp còi, thiếu kẽm

Tóm tắt

Đặt vấn đề:Suy dinh dưỡng kết hợp với thiếu vi chất dinh dưỡng, đặc biệt là thiếu máu, đang là một vấn đề rất phổ biến tại các nước đang phát triển.

Mục tiêu:xác định tình trạng thiếu máu và các yếu tố liên quan ở trẻ 7-9 tuổi

Phương pháp nghiên cứu:Mô tả cắt ngang trên 717 trẻ SDD và nguy cơ SDD thấp còi ở 5 trường tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, năm 2017

Kết quả:Tỷ lệ thiếu máu chung ở đối tượng nghiên cứu là 23,7%, ở mức độ trung bình (TB) có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. Hàm lượng hemoglobin TB ở nhóm trẻ SDD thấp còi, nhẹ cân và gầy còm khác biệt không ý nghĩa thống kê(YNTK)so với nhóm bìnhthường (p >0,05). Nhóm thiếu kẽm có nguy cơ thiếu máu cao hơn gấp 1,4 lần so với bình thường. Hàm lượng hemoglobin TB  ở nhóm nguy cơ thiếu vitamin A tiền lâm sàng và nhóm thiếu kẽm thấp hơn YNTK so với trẻ bình thường(p < 0,05).

Kết luận: Tình trạng thiếu máu có liên quan tới tình trạngthiếukẽm và vitamin Aở trẻtiểu học.Do đó, các giải pháp cải thiện tình trạng thiếu máu trẻ em cần được triển khai đồng thời và phối hợp với việc cải thiện tình trạngthiếuvi chất dinh dưỡng.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-08
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU