Nhu cầu và sự sẵn sàng chi trả cho dịch vụ tư vấn dinh dưỡng của người bệnh tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2018-2019

  • Phạm Thị Thắm
  • Đoàn Ngọc Thuỷ Tiên
  • Lê Thị Hương
  • Đặng Công Sơn
  • Ngô Thị Thanh Vân
  • Lê Minh Đạt
Từ khóa: tư vấn dinh dưỡng, nhu cầu tư vấn, sẵn sàng chi trả, dịch vụ tư vấn, dinh dưỡng người bệnh

Tóm tắt

Thông tin chung: Dinh dưỡng trị liệu là một phần quan trọng và không thể thiếu trong quá trình điều trị bệnh. Nghiên cứu này nhằm mô tả nhu cầu và sự sẵn sàng chi trả cho dịch vụ tư vấn dinh dưỡng của người bệnh tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

Phương pháp: Mô tả cắt ngang trên 222 bệnh nhân nội trú đang điều trị tại 4 khoa lâm sàng là Khoa Nội, Khoa Tim mạch, Khoa Ngoại tổng hợp và Khoa Ung bướu và chăm sóc giảm nhẹ, tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Kết quả: Tỷ lệ bệnh nhân mong muốn sử dụng dịch vụ tư vấn dinh dưỡng là 66,22%. Số tiền trung bình họ sẵn sàng trả là 169,370 đồng cho mỗi lần sử dụng (95% CI: 31,950-38,240 đồng).

Kết luận: Tỷ lệ bệnh nhân mong muốn sử dụng dịch vụ tư vấn dinh dưỡng ở mức cao. Cần tăng cường trao đổi trao đổi với lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân và người nhà để hiểu đúng vai trò của tư vấn dinh dưỡng để tăng tỷ lệ bệnh nhân sử dụng bữa ăn điều trị trên 70% theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-06
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU