Thực trạng tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá nơi công cộng và một số yếu tố ảnh hưởng tại xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2018

  • Nguyễn Ngọc Bích
  • Lê Thị Xuân Viễn

Tóm tắt

Mục tiêu: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm nhằm tìm hiểu thực trạng tuân thủ quy định cấm hút thuốc nơi công cộng của người hút thuốc và một số yếu tố ảnh hưởng tại một xã ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2018.

Phương pháp: Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp định lượng và định tính. Cỡ mẫu gồm 384 nam giới trưởng thành đang hút thuốc lá.

Kết quả: Tỷ lệ tuân thủ đúng quy định cấm hút thuốc nơi công cộng là 0%. Các địa điểm quán cà phê và quán ăn thuộc khu vực trong nhà có tỉ lệ tuân thủ thấp nhất (0-2%). Tỉ lệ tuân thủ tại các cơ sở y tế và giáo dục cao (trên 90%). Công tác tuyên truyền về tác hại của thuốc lá, thái độ ủng hộ quy định cấm hút thuốc, biển báo cấm hút thuốc có ảnh hưởng tích cực tới việc tuân thủ quy định này. Trong khi đó, việc thiếu biển báo, nhắc nhở/xử phạt là rào cản đối với việc tuân thủ.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-04-24
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU