Sàng lọc trầm cảm sau sinh và một số yếu tố liên quan tại phường Ô Chợ Dừa quận Đống Đa, Hà Nội, năm 2016

  • BÀNG THỊ HOÀI
  • ĐINH THỊ PHƯƠNG HOA
  • TRƯƠNG HỮU HÒA
  • NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC
  • HỒ THỊ HIỀN

Tóm tắt

     Nghiên cứu cắt ngang trên 235 bà mẹ sau sinh có con trong giai đoạn 4-12 tuần tuổi trong khoảng thời gian từ tháng 1/2016 đến tháng 5/2016 trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Phỏng vấn trực tiếp và phát vấn bà mẹ để tìm hiểu thực trạng trầm cảm sau sinh sử dụng thang đo chuẩn hóa EPDS và mô tả một số yếu tố liên quan. Các kỹ thuật phân tích đơn biến và mô hình hồi quy đa biến được sử dụng. Kết quả cho thấy tỷ lệ tương đối cao bà mẹ có dấu hiệu trầm cảm sau sinh (TCSS), chiếm 30,2%. Có 4 yếu tố có mối liên quan với tình trạng TCSS. Trong đó, yếu tố bảo vệ bà mẹ khỏi nguy cơ trầm cảm là: có hỗ trợ chăm sóc bé từ người thân trong gia đình vào ban ngày (OR= 3,8). Các yếu tố liên quan đến TCSS là: gặp khó khăn khi cho bé ăn (OR= 3,6), mối quan hệ của hai vợ chồng không tốt (OR= 3,3), áp lực tâm lý liên quan đến giới tính của con (OR= 3,1).

     Nghiên cứu cho thấy cần tăng cường hỗ trợ về công việc và tâm lý cho bà mẹ sau sinh, bên cạnh đó đấy mạnh tuyên truyền nhằm giảm áp lực tâm lý liên quan đến giới tính của thai nhi đối với các bà mẹ.     
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-05-29
Chuyên mục
TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU