Dự báo nguy cơ tiến triển bệnh đái tháo đường tuýp II trong 10 năm ở cộng đồng người trưởng thành huyện vụ bản tỉnh Nam Định

  • Vũ Thị Thúy Mai
  • Đỗ Minh Sinh

Tóm tắt

        Dự báo được nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tuýp II là việc làm cần thiết làm căn cứ cho việc lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực chăm sóc sức khoẻ hợp lý. Mục tiêu: Dự báo nguy cơ tiến triển đái tháo đường tuýp II trong 10 năm ở cộng đồng người trưởng thành huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 1928 đối tượng từ 40-75 tuổi được lựa chọn ngẫu nhiên tại huyện Vụ Bản, Nam Định. Thang đo FINDRISC được sử dụng để dự báo nguy cơ tiến triển bệnh đái tháo đường tuýp II trong 10 năm. Kết quả: Phân loại nguy cơ theo thang FINDRISC cho thấy chỉ có 6,13% đối tượng có nguy cơ từ trung bình đến cao đối với bệnh đái tháo đường tuýp II. Không có sự khác biệt về nguy cơ tiến triển bệnh đến năm 2024 giữa nam (3,09%) và nữ (3,13%). Nguy cơ tiến triển bệnh của cả cộng đồng là 3,13% (CI: 2,74%-3,52%). Kết luận: Đến năm 2024 tỉ lệ hiện mắc đái tháo đường  tuýp II trong cộng đồng người trưởng thành huyện Vụ Bản sẽ tăng thêm 3,13% so với năm 2014. Đây là cơ sở quan trọng để xây dựng các chiến lược trong việc dự phòng và kiểm soát bệnh đái tháo đường tuýp II trong cộng đồng cho hiện tại cũng như tương lai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2017-07-18
Chuyên mục
NGHIÊN CỨU