Quay trở lại chi tiết bài viết Điều kiện làm việc của công nhân nữ ngành sản xuất da giày tại một số khu công nghiệp ở Việt Nam Tải xuống tải PDF