Tình trạng stress của cán bộ và giảng viên trường Đại học Y tế Công cộng và một số yếu tố liên quan

  • Nguyễn Thái Quỳnh Chi
  • Trương Quang Tiến

Tóm tắt

Căng thẳng tâm lí (stress) cùng với các tác nhân gây ra stress luôn hiện hữu trong cuộc sống của con người. Môi trường làm việc là một trong các yếu tố có thể gây stress. Ở Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về tình trạng stress của người lao động. Nghiên cứu này được thực hiện tại trường Đại học Y tế Công cộng nhắm xác định tình trạng stress của cán bộ và giảng viên (CB-GV) của trường và một số yếu tố liên quan đến tình trạng này. Đây là nghiên cứu mô tả, kết hợp phương pháp định lượng và định tính trên 123 CB-GV. Quản lí và phân tích số liệu định lượng bằng phần mềm Epi Data 3.1 và SPSS 20. Phân tích thong tin định tính theo chủ đề. Kết quả cho thấy: có 27,6% CB-GV nhà trường mắc stress ở các mức độ khác nhau. Các yếu tố liên quan đến tình trạng stress được ghi nhận là “Công việc và trách nhiệm”, “ Đánh giá của nhà trường, ghi nhận và khen thưởng”, “Đánh giá của sinh viên/học viên”, và “Đánh giá bản thân”. Phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực của mỗi người; sự ghi nhận, đánh giá đúng kết quả làm việc và chế độ khen thưởng đối với CB-GV cần được quan tâm tạo môi trường làm việc thân thiện hơn và góp phần nâng cao sức khỏe cho CB-GV.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2014-11-26
Chuyên mục
Bia