Các yếu tố ảnh hưởng đến duy trì và phát triển nhân lực y tế

  • Nguyễn Thị Thúy Nga
  • Nguyễn Thị Bình An

Tóm tắt

Vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực y tế, đặc biệt là bác sĩ tại các vùng khó khăn như Duyên hải Nam Trung Bộ gây ảnh hưởng không ít đến việc cung cấp dịch vụ y tế có chất lượng tại các khu vực này. Do vậy, với mục đích đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm duy trì và phát triển nhân lực y tế tại 8 tỉnh thuộc dự án, dự án Duyên hải Nam Trung Bộ đã hỗ trợ thực hiện nghiên cứu phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến duy trì, phát triển nhân lực y tế tại các tỉnh này. Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp định lượng với định tính, kết quả nghiên cứu cho thấy: 50% cán bộ y tế (CBYT) công lập muốn chuyển sang Y tế tư nhân và 36,3% lên cơ sở Y tế công lập tuyến trên. Lý do chủ yếu của sự dịch chuyển là do thu nhập thấp (44,9%); tiếp đến là không có cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp (28,5%); thứ ba là điều kiện làm việc không đảm bảo (21,1%). Dựa trên kết quả trên nghiên cứu đã đưa ra một số khuyến nghị với Bộ Y Tế, chính quyền các tỉnh, các đơn vị y tế công lập nhằm duy trì và phát triển nhân lực y tế.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2014-11-26
Chuyên mục
Bia