Có nên bỏ Tết cổ truyền đón năm mới của người Mông không?

  • TRẦN HỮU SƠN

Tóm tắt

    Tháng 11 năm 2002, thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh Lào Cai, tôi dẫn Đội Thông tin lưu động đi nghiên cứu và tuyên truyền ở một số xã người Mông huyện Than Uyên. Nội dung tuyên truyền nhằm vận động đồng bào Mông không ăn tết người Mông, tập trung sản xuất, tiết kiệm thời gian và cùng đón Tết Nguyên đán.    
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2019-12-18
Chuyên mục
BÀI VIẾT