ISSN 2588-1183

Tổng biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Thư ký tòa soạn: TS. Trần Xuân Mậu

Trưởng ban chuyên san: TS. Lê Văn Thăng

Thư ký chuyên san: ThS. Dương Đức Hưng

Điện thoại: 0234845658 | Email: ddhung@hueuni.edu.vn