CÁC GIẢI PHÁP RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGHỀ CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

  • Kế Tam Nguyễn
  • Thị Yến Phạm
Từ khóa: Kỹ năng, kỹ năng nghề, giáo viên mầm non, sinh viên mầm non, tiếp cận năng lực.

Tóm tắt

Hội nhập quốc tế và sự phát triển của giáo dục đòi hỏi các trường sư phạm không chỉ cung cấp kiến thức mà còn phải chú trọng đến quá trình hình thành và rèn luyện kỹ năng nghề cho sinh viên. Bài viết đề cập đến một số vấn đề về kỹ năng nghề và giải pháp rèn luyện kỹ năng nghề cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non theo tiếp cận năng lực.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-24
Chuyên mục
Bài viết