ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH ĐA BIẾN TRONG XÁC ĐỊNH MÙA CHÁY RỪNG TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI, TỈNH QUẢNG BÌNH

  • Phương Văn Nguyễn
Từ khóa: Mùa cháy rừng, chỉ số khô hạn, chỉ số nguy cơ cháy rừng, thành phố Đồng Hới, phân tích đa biến.

Tóm tắt

Các yếu tố khí tượng gồm nhiệt độ (T), lượng mưa (P), độ ẩm không khí (H), biên độ nhiệt độ (dT) và số giờ nắng (S) là các nhân tố chi phối đến chỉ số khô hạn, chỉ số nguy cơ cháy rừng và khả năng phát sinh, phát triển các đám cháy rừng theo thời gian. Nghiên cứu đã ứng dụng công cụ phân tích đa biến trong phần mềm SPSS để xác định thời gian, mức độ khô hạn trong năm có ảnh hưởng và mối liên hệ với nguy cơ cháy rừng. Kết quả đã xác định được các tháng thuộc mùa khô từ tháng 4 đến tháng 8; trong đó, tháng 3,4 là các tháng chuyển mùa mưa sang mùa khô với tháng 4 là tháng bản lề; tháng 8,9 là các tháng chuyển mùa khô sang mùa mưa với tháng 8 là tháng bản lề. Số vụ cháy rừng chủ yếu tập trung trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8, cao nhất là tháng 6,7 với 36 vụ (chiếm 63,3%) các vụ cháy trong giai đoạn 2004 -2019.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-24
Chuyên mục
Bài viết