MỘT SỐ KẾT QUẢ VỀ SỰ HỘI TỤ TRUNG BÌNH CỦA CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN MỜ TRONG KHÔNG GIAN METRIC

  • Trí Nguyễn Phạm
Từ khóa: Hội tụ trung bình; Biến ngẫu nhiên mờ; Không gian tổ hợp lồi

Tóm tắt

Trong bài báo này,  là không gian metric được trang bị phép toán tổ hợp lồi và gọi là không gian tổ hợp lồi, định nghĩa về không gian tổ hợp lồi được đưa ra bởi Terán và Molchanov năm 2006. Chúng tôi thiết lập một số kết quả về sự hội tụ trung bình cho các biến ngẫu nhiên mờ trong không gian tổ hợp lồi.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-18
Chuyên mục
Bài viết