Quay trở lại chi tiết bài viết Ước tính nhu cầu nước và bùn thải cho các mô hình nuôi cá tra ở tỉnh An Giang Tải xuống tải PDF