Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu chất lượng nước sông Thương đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Giang Tải xuống tải PDF