Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu, đề xuất các mô hình sinh kế nông nghiệp thích ứng với xâm nhập mặn tại tỉnh Vĩnh Long Tải xuống tải PDF