Quay trở lại chi tiết bài viết Xác định các chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước cho Việt Nam và áp dụng thử nghiệm cho lưu vực sông Ba Tải xuống tải PDF