Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu phương pháp đánh giá rủi ro do xâm nhập mặn vùng đồng bằng ven biển Nam Định và Thái Bình Tải xuống tải PDF