Quay trở lại chi tiết bài viết Ứng dụng mô hình SWAT phục vụ phân vùng tài nguyên nước mặt và xói mòn đất tại tỉnh Gia Lai Tải xuống tải PDF