Giới thiệu về Tạp chí

      Tạp chí Công nghệ và Sáng tạo (JTIN) là một tạp chí khoa học quốc tế với trọng tâm chính là khoa học, kỹ thuật và công nghệ. Dựa trên cơ sở nghiên cứu liên ngành, JTIN nỗ lực thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và phát triển công nghệ trong nhiều lĩnh vực. Tạp chí cũng đóng vai trò như một nền tảng để báo cáo về các kết quả nghiên cứu mới nhất và trao đổi các phương pháp hay nhất giữa cộng đồng các học giả và nhà nghiên cứu trên thế giới. Với sự nhấn mạnh về vai trò của đổi mới trong việc thúc đẩy những tiến bộ và đột phá về khoa học công nghệ, JTIN là nơi hội tụ của những kết quả nghiên cứu mới nhất và tác động của chúng đến phát triển kinh tế xã hội trong nước và quốc tế. 

LIÊN LẠC:
Cơ quan chủ quản: Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh (HUTECH)
Địa chỉ tòa soạn: 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (028) 5445 7777
Fax: (028) 5445 4444
E-mail: jtin@hutech.edu.vn
Website: https://jtin.com.my/

BAN BIÊN TẬP

Tổng biên tập: PGS. TS. Hoàng Anh Tuấn
E-mail:
hatuan@hutech.edu.vn

Phó Tổng biên tập: PGS. TS. Nguyễn Thanh Phương
E-mail:
nt.phuong@hutech.edu.vn

Biên tập viên (Phụ trách liên lạc): TS. Hoàng Ngọc Nhung
Điện thoại:
0937141882
E-mail: hn.nhung@hutech.edu.vn