Quay trở lại chi tiết bài viết Phân tích sự biến động của nhiệt độ bề mặt biển và ảnh hưởng của enso ở khu vực ven biển Nam Trung Bộ Tải xuống tải PDF