Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu phân vùng bão, xác định nguy cơ bão và nước dâng do bão khi có bão mạnh đổ bộ Tải xuống tải PDF