Quay trở lại chi tiết bài viết Thích ứng với biến đổi khí hậu trong mối liên hệ với giảm nhẹ rủi ro thiên tai Tải xuống tải PDF