Quay trở lại chi tiết bài viết Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu: 40 năm - một chặng đường phát triển Tải xuống tải PDF