Thiên nhiên và môi trường sinh thái từ cảm quan của các nhà văn nữ Nam bộ

  • Tô Thị Vân Anh
Từ khóa: Từ khoá: Dạ Ngân, Nguyễn Ngọc Tư, truyện ngắn, thiên nhiên, môi trường sinh thái.

Tóm tắt

Tóm tắt: Vùng đất và con người Nam Bộ  đã khơi nguồn cảm hứng cho các nhà văn khám phá. Truyện ngắn của Dạ Ngân, Nguyễn Ngọc Tư là bức tranh đời sống và tâm hồn của con người Nam Bộ. Trước sự khai thác quá mức do nhịp độ phát triển nhanh của xã hội, môi trường đứng trước nguy cơ suy thoái. Truyện ngắn của Dạ Ngân và Nguyễn Ngọc Tư đã cảnh tỉnh chúng ta phải biết tôn trọng tự nhiên. Từ đó, con người nhìn lại phương thức sống, xem xét lại cách hành xử của mình với tự nhiên để đề xuất các cách thức bảo tồn, phát triển tự nhiên phù hợp.

 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-05-24