Quay trở lại chi tiết bài viết Đặc điểm phân bố của thực vật có hoa thân gỗ và thân bụi vùng đất cát ven biển huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị Tải xuống tải PDF