Quay trở lại chi tiết bài viết Phân lập và sàng lọc một số chủng Bacillus sp. sinh protease từ nước thải Tải xuống tải PDF