Quay trở lại chi tiết bài viết Đặc điểm hình thái nhông cát Leiolepis rubritaeniata (Reptilia) ở Vườn Quốc gia Yok Đôn, tỉnh Đăk Lăk Tải xuống tải PDF