Quay trở lại chi tiết bài viết Mô hình tính toán ảnh hưởng của sự biến tính nhiệt dị thường cuả protein lên tính chất quang của hạt nano vàng bọc protein Tải xuống tải PDF