ỨNG DỤNG GIẢI THUẬT BACKSTEPPING XÂY DỰNG THUẬT TOÁN ỔN ĐỊNH TẦN SỐ QUAY TURBINE Ở NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ

  • Đặng Tiến Trung

Abstract

Một thuật toán điều khiển cánh lái hướng cấp nước cho turbin dựa trên giải thuật backstepping đã được xây dựng. Trên cơ sở thuật toán đề xuất này tần số quay của turbin trong tổ máy phát điện với công suất vừa và nhỏ được điều khiển ổn định.

điểm /   đánh giá
Published
2019-07-25
Section
Bài viết