NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG HỆ TRUYỀN ĐỘNG BÁM VỊ TRÍ MẶT TRỜI NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

  • Trần Văn Tuyên
  • Mai Công Khánh
  • Lương Thị Thanh Hà
  • Đào Thị Lan Phương
  • Nguyễn Bá Việt

Abstract

Nghiên cứu các yếu tố tác động đến hệ truyền động bám trạm điện năng lượng mặt trời có ý nghĩa quan trọng.

Bài báo trình bày phương pháp sử dụng bộ điều khiển Fuzzy-PID nhằm nâng cao chất lượng quá trình bám theo vị trí mặt trời thông qua việc tự chỉnh định thích hợp các tham số của bộ điều khiển PID trong quá trình vận hành hệ thống trạm pin mặt trời, từ đó tận dụng tối đa nguồn năng lượng điện.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Published
2019-07-25
Section
Bài viết