Quay trở lại chi tiết bài viết VƯỚNG MẮC, BẤT CẬP TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ TẠI DOANH NGHIỆP Tải xuống tải PDF