About the Journal

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN
 • Ngày 29-9-2003 thành lập Bản tin Đại học Mở Bán công TP. Hồ Chí Minh theo quyết định số 369/QĐ-ĐHMBC do ông Lê Thế Dõng, bí thư Đảng ủy làm trưởng Ban Biên tập, xuất bản các Bản tin lưu hành nội bộ;
   
 • Ngày 21-10-2003 thành lập Ban biên tập Tập san Khoa học theo quyết định số394/2003/QĐ-ĐHMBC do PGS.TS Nguyễn Quốc Lộc làm trưởng Ban biên tập, xuất bản được 1 số theo giấy phép xuất bản số 179/GP-SVHTT của Sở Văn hóa thông tin TP. HCM (nay là Sở Thông tin Truyền thông);
   
 • Ngày 29-10-2004 thành lập mới Ban Biên tập Tập san Khoa học Đại học Mở Bán công TP.HCM do PGS.TS. Nguyễn Thuấn làm Tổng Biên tập theo quyết định số 328/QĐ-ĐHMBC. Ngày 17-02-2005 Cục Báo chí cấp giấy phép hoạt động số 60/GP-XBBT. Trong thời gian này, Tập san Khoa học xuất bản 10 số với 195 bài báo khoa học;
   
 • Ngày 15-11-2006, Tập san Khoa học chính thức chuyển đổi thành Tạp chí Khoa học thực hiện theo giấy phép hoạt động của Bộ Thông tin và Truyền thông số 169/GP-BVHTT do PGS.TS. Nguyễn Thuấn làm Tổng Biên tập;
   
 • Ngày 21-12-2009, Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh được Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ cấp mã số chuẩn quốc tế cho xuất bản phẩm nhiều kỳ (ISSN) theo công văn số 487/TTKHCN-ISSN;
   
 • Ngày 9-5-2011, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước công nhận Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh và đưa vào danh mục các Tạp chí được tính điểm công trình khoa học ngành Kinh tế theo quyết định số 14/QĐ-HĐCDGSNN;
   
 • Ngày 15-9-2011, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép Hoạt động báo chí in  theo quyết định số 1489/GP-BTTTT, do PGS.TS. Nguyễn Thuấn làm Tổng Biên tập;
   
 • Ngày 3-6-2013, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước bổ sung thêm vào danh mục các Tạp chí được tính điểm công trình khoa học các ngành Cơ học, Triết học, Xã hội học, Chính trị học, theo quyết định số 16a/QĐ-HĐCDGSNN;

  TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  ISSN: 1859 – 3453

  Giấy phép hoạt động báo chí số: 1489/GP-BTTTT, cấp lại lần 2 ngày 15/09/2011

  Tổng Biên tậpPGS.TS. Nguyễn Thuấn

  Trụ sở Tòa soạn: 35-37 Hồ Hảo Hớn, Quận 1, TP.HCM (Phòng 803)

  Điện thoại: (84.28) 38 386 635

  Emailtapchikhoahoc@ou.edu.vn

  Websitehttp//tckh.ou.edu.vn