Quay trở lại chi tiết bài viết Tổ chức và tính chất của lớp phủ hợp kim entropy cao chế tạo bằng phương pháp phun phủ laser Tải xuống tải PDF