Tổ chức và tính chất của lớp phủ hợp kim entropy cao chế tạo bằng phương pháp phun phủ laser

  • Thanh Hùng Nguyễn Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Văn Nghĩa Trần 1Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Xuân Nam Lý Trường Cao đẳng Công nghiệp quốc phòng
Từ khóa: Hợp kim entropy cao;, phun phủ laser, cấu trúc FCC, chống ăn mòn

Tóm tắt

Lớp phủ hợp kim entropy cao FeMnNiCrCu0.5 đã được chế tạo trên bề mặt thép C45 bằng phương pháp phun phủ laser (Laser Cladding). Nhiễu xạ tia X (XRD), hiển vi điện tử quét (SEM) và phân tích phổ phân tán năng lượng (EDS) được sử dụng để đánh giá cấu trúc pha, tổ chức tế vi và thành phần hoá học của lớp phủ. Độ cứng và tính chất chống ăn mòn của lớp phủ cũng được nghiên cứu bằng đo độ cứng tế vi và đo dòng ăn mòn Tafel. Kết quả chỉ ra rằng, một lớp phủ có liên kết tốt với thép nền được hình thành, cấu trúc lớp phủ gồm vùng ảnh hưởng nhiệt, vùng liên kết và vùng lớp phủ. Tổ chức tế vi của lớp phủ thể hiện một cấu trúc dạng nhánh cây điển hình phát triển từ tấm thép nền. Lớp phủ có cấu trúc một pha lập phương diện tâm (face-center cubic - FCC) với độ cứng lớp phủ khoảng 195 HV0.2. Trong môi trường axit H2SO4 0.5M, lớp phủ có tính chống ăn mòn tốt hơn thép nền C45, điều này cho phép nó có thể được sử dụng như một lớp phủ chống ăn mòn trong các ứng dụng kỹ thuật.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-28
Chuyên mục
BAI BAO KHOA HOC