Nghiên cứu sự thay đổi tổ chức tế vi của hợp kim nhôm ADC12 trong quá trình đúc lưu biến

  • Đăng Giang Lại Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Văn Lưu Đào Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Anh Tuấn Nguyễn Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Hồng Phong Nguyễn Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Văn Thức Đặng Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Tú Hoàng Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Từ khóa: Đúc bán lỏng, đúc máng nghiêng, hợp kim nhôm ADC12

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, nhiệt độ rót và tốc độ làm nguội là hai thông số công nghệ ảnh hưởng trực tiếp đến sự thay đổi tổ chức tế vi của hợp kim nhôm ADC12 đã được nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng tổ chức tế vi hợp kim nhôm ADC12 trong quá trình đúc lưu biến thay đổi từ tổ chức tế vi dạng nhánh cây sang tổ chức tế vi dạng cầu với tỉ phần hạt α-Al trên 80%. Tốc độ làm nguội là thông số chính ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành tổ chức dạng cầu của hạt α-Al. Nhiệt độ rót ảnh hưởng đến kích thước và độ cầu của hạt α-Al. Kết quả nghiên cứu có thể áp dụng để thay đổi tổ chức tế vi của hợp kim nhôm ADC12 giúp hợp kim tăng giới hạn bền và độ giãn dài tương đối, nhưng vẫn duy trì các đặc tính cơ học khác. Nói cách khác, làm tăng độ tin cậy của chi tiết được tạo hình nhờ phương pháp đúc lưu biến.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-28
Chuyên mục
BAI BAO KHOA HOC