Nghiên cứu điều chế hoạt chất diethyltoluaminde ứng dụng chống muỗi và côn trùng

  • Thùy Trang Bùi Khoa Khoa học Cơ bản, Học viện Hậu cần
  • Thành Vinh Nguyễn Khoa Hóa - Lý kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Từ khóa: Diethyltoluamide, axit 3-methyl benzoic, chất xua đuổi côn trùng

Tóm tắt

Hoạt chất diethyltoluamide được đánh giá là hiệu quả trong xua đuổi côn trùng nói chung và được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh khuyến khích sử dụng làm chất xua đuổi côn trùng, đặc biệt là chống muỗi trong nước cũng như trên thế giới. Trong bài báo này, nhóm tác giả trình bày phương pháp tổng hợp và xác định điều kiện tối ưu để điều chế hoạt chất diethyltoluamide từ axit 3-methyl benzoic. Sử dụng tác nhân clo hoá là SOCl2, quy trình điều chế được thực hiện dễ dàng trong điều kiện phản ứng êm dịu và diethyltoluamide thu được với hiệu suất đạt 92%, quy mô đạt trên 500 gam/mẻ.

Downloads

Download data is not yet available.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-04-28
Chuyên mục
BAI BAO KHOA HOC