Quay trở lại chi tiết bài viết Tính chất quang của màng mỏng InSb trên đế c-sapphire được chế tạo bằng phương pháp lắng đọng laser xung Tải xuống tải PDF