Quay trở lại chi tiết bài viết ỨNG DỤNG CÁC KỸ THUẬT NỘI SUY KHÔNG GIAN ĐỂ PHÁT TRIỂN PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU HÓA VỊ TRÍ CÁC TRẠM ĐO MƯA TRÊN LƯU VỰC SÔNG ĐÀ RẰNG Tải xuống tải PDF