SỬ DỤNG MÔ HÌNH PHẦN TỬ CHỈ CHỊU KÉO ĐỂ MÔ HÌNH HÓA VÀ PHÂN TÍCH KẾT CẤU CỘT THÉP ĐỘC LẬP CÓ DÂY NÉO

  • Trần Nhất Dũng Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Từ khóa: Cột thép đơn thân, dây néo, phần tử chỉ chịu kéo, phần mềm Tower

Tóm tắt

Cột thép độc lập có dây néo là dạng kết cấu được sử dụng khá phổ biến ở Việt Nam và trên thế giới. Trong các mô hình cổ điển kết dây được mô hình hóa bằng phần tử thanh chịu kéo nén có độ cứng EF tương đương để xét đến độ võng của dây do trọng lượng bản thân, kết quả của mô hình này chưa phản ánh đúng thực tế làm việc của kết cấu và bản chất vật lý của bài toán. Bài báo đề xuất mô hình phần tử thanh (chỉ chịu kéo bỏ qua lực căng trước) để mô hình kết cấu dây néo. Các kết quả thử nghiệm số cho cột thép đơn có dây néo không căng trước cho thấy sự khác biệt đáng kể về chuyển vị và nội lực của mô hình đề xuất so với mô hình cổ điển.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-14
Chuyên mục
Bài viết