Quay trở lại chi tiết bài viết NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG KHÁNG CẮT CỦA ĐÁ MẠT BẰNG MÁY CẮT PHẲNG TỰ ĐỘNG Tải xuống tải PDF