NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG KHÁNG CẮT CỦA ĐÁ MẠT BẰNG MÁY CẮT PHẲNG TỰ ĐỘNG

  • Phạm Đức Tiệp Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Trần Nam Hưng Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
  • Trần Văn Cương Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn
Từ khóa: Cát, đá mạt, góc nội ma sát, đặc trưng kháng cắt, thí nghiệm cắt tự động

Tóm tắt

Bài báo tập trung nghiên cứu đặc trưng kháng cắt của đá mạt dựa trên thí nghiệm cắt tự động, đây là thông số quan trọng để đánh giá khả năng chịu tải của vật liệu đắp. Đá mạt được lấy từ các mỏ đá trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Đặc trưng kháng cắt của vật liệu được đánh giá theo các mức độ đầm nén khác nhau và tốc độ cắt. Kết quả thí nghiệm cho thấy, đặc trưng kháng cắt của đá mạt tương đối cao và khẳng định rằng nó có thể được sử dụng thay thế cho cát sông trong đắp nền công trình.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-10-14
Chuyên mục
Bài viết